Logopedická prevence

Paměť, myšlení a pozornost, rozvoj a obohacování slovní zásoby, řeči

Pro koho

děti
3 -6 let

Trvání

45 min.

Kde:

Provaznická 1168, Děčín 1

Cena

100,-Kč/hod. (Platba se provádí předem na celý kurz, první hodinu kurzu)

Kroužek je určen všem dětem od 3-6 let. Je omezen počet, neboť je zde kladen důraz pro cit, s ohledem na věkovou a individuální péči a následný růst dětí.

Náplň a obsah kroužku:

  • Pracuje se ve skupině o 6 ti dětech po dobu 45min.
  • Činnost je vedena pracovní, zábavnou a hravou formou.
  • Každé dítě bude mít své desky, kam si bude vkládat veškeré pracovní listy. Rodičům jsou volně k dispozici, na konci kroužku je dostanou děti domů.

Cíl kroužku:

  • Logopedická prevence a diagnostika.
  • Rozvoj a obohacování slovní zásoby, řeči.
  • Práce zaměřená na trénování paměti, pozornosti a soustředění se.
  • Rozvoj motoriky a grafomotoriky.
  • Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby rozvíjely motoriku mluvidel, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, rozumové schopnosti, ale také i pohybové dovednosti.
  • Rozvoj osobnosti dítěte.

Lektorka

PhDr. Kateřina Látalová

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz