Poradenství

Psychologická poradna

pro dospělí, pro děti a rodiče

Laktační poradenství

linka pro snadnější kojení

Poradna alternativní léčby

metody Kineziologie, Reiki a Shamballu

Laktační poradenství

Milé maminky,  MC Rákosníček spolu s laktačními poradkyněmi z Nemocnice Děčín, Vám nabízí možnost využití linky pro snadnější kojení. Laktační poradkyně budou naslouchat  vašim problémům a budou se snažit společně s Vámi najít, co nejjednodušší cestu ke snadnému kojení. Můžete se na ně obracet s nejrůznějšími dotazy týkající se otázek spojených s kojením např. nepřibývání na váze, mastitidy, nesnášenlivost mateřského mléka, výživa při kojení ……..

NEJSTE NA TO SAMA!!!

Laktační poradkyně: Ilona Jedličková a Eva Opálená!

 

Poradna

TEL: 773 598 222

24 hod. denně

Více informací: Laktační poradenství v Děčíně

Psychologická poradna

Řešíte některý z následujících problémů nebo se potřebujete jen zorientovat či poradit?

  • poradna v oblasti vztahů mezi rodičem a dítětem, mezi rodiči navzájem a mezi rodiči a prarodiči
  • školní problematika
  • nástup dítěte do MŠ, ZŠ
  • poruchy učení, chování dětí
  • prožívání krizových situací
  • a další ……

Rezervace:

PhDr. Irena Landová

email: ir.landova@gmail.com

tel: 777 465 640

Sezení je zdarma.

Provoz poradny je hrazen z projektu Centrum podpory rodiny podpořeného z MPSV, Úsrteckého kraje a Statutárního města Děčín!

Poradna alternativní léčby

Každou středu se po předchozím telefonickém objednání můžete zastavit na radu či konzultaci v prostorách MC Rákosníček za paní Andreou Kolářskou, která se zabývá alternativní léčbou. Jedná se o metody Kineziologie, Reiki a Shamballu. Více se o využívaných metodách dozvíte níže v textu nebo na internetových stránkách www.pomoclidem.cz.

Jsou to metody, které mohou podpořit uzdravení Vašeho dítěte i Vás v podobě psychického i fyzického charakteru.

Co Vás tady čeká?

Můžete se zde poradit nejen o problémech zdravotních, ale také o problémech jak ve vztahu partnerském, tak o vztahu s Vaším dítětem či blízkého okolí.

V čem se dá pomoci?

Pracovat se dá téměř na čemkoliv, co vás napadne, velmi příznivě působí všechny uvedené metody (kineziologie i léčebné energetické systémy) u problémů fyzického charakteru, například bolest hlavy, bolesti svalů, orgánů i různé druhy ztuhlosti některých částí těla. Ale také při problémech se zrakem i sluchem, nechutí k jídlu, máte-li potíže s trávením, dýchací problémy, opakované infekce, záněty, pomočování se (především u malých dětí), alergie a astma (u těchto dvou záležitostí je však cesta většinou dlouhodobější a zahrnuje i podpůrnou léčbu bylinkovými preparáty). Dále pak třeba velká či opakovaná únava.

Co se týká trápení v psychické podobě, dá se řešit dysgrafie, dyslexie, problémy s učením, mentální bloky, různé strachy a fobie, noční děsy – to bývá často u dětí, když se vzájemně straší nebo koukají na horory či jiné dětem nepřístupné filmy, dále to mohou být problémy s nadváhou, nervozitou, depresemi, vztekem, smutkem, drogami, alkoholem, atd. Léčit se dá téměř vše, důležité je chtít a nevzdávat se a věřit, že úspěch se dostaví. Každému se daří uzdravení tak rychle jak on sám potřebuje. Proto se doba uzdravení každého pohybuje velice individuálně.

Co Vám tyto metody přinesou?

Všechny mají jedno společné – návrat k sobě samému. Tedy aby člověk mohl být tím, kým opravdu je, a tak mohl dojít naplnění ve smyslu být zdravý a šťastný. A tím pádem také mohl co nejlépe vychovávat své děti. Děti se toho velkou spoustu učí ze svého okolí a nejvíce právě od svých rodičů.

Čím jsou tyto metody zajímavé?

Přidaná hodnota všech uvedených způsobů léčení je v „napravování“ či odstranění různých bloků, psychických i fyzických, které nám v průběhu života vznikly. Snad každý z nás si s sebou nese nějaké křivdy, nebo různé vzorce chování nasbírané především z našeho okolí, jež nám nějak „pokřivili“ náhled na reálné vnímání světa, co je vlastně pro nás dobré či špatné.

Pro koho jsou ty metody vhodné?

Vždy je potřeba projít každého člověka individuálně. Poradnu mohou navštívit jak děti, tak dospělí. U malých dětí zhruba do dvou let se musí hodně zvážit, zda a v jaké míře jsou aktuální možnosti k dispozici, je třeba velké opatrnosti a zvláště pak u miminek, s těmi se pracuje jen výjimečně. Nejmladšími klienty, o které jsem měla možnost se starat, byly děti kolem jednoho a půl roku.

Jak to celé funguje?

Většina našich chybných přesvědčení či negativních emocí je častou příčinou narušení toku energie v lidském těle a jeho energetickém systému. Při tomto přerušení vznikají bloky a „trhliny“, čímž vzniká nerovnováha. To má pak za následek různé disharmonické projevy na těle fyzickém, psychickém, mentálním či duchovním. Při použití léčebných metod, kterými se zabývám, je možné čistit, vyrovnávat a harmonizovat energie lidského těla jak ve fyzické a mentálně-emocionální rovině, tak v čakrách. Můžeme harmonizovat energie u jídla a pití. Léčit hluboce usídlená traumata a problémy, ale třeba také podpořit hojení poúrazových stavů.

Nabízíte nějaké slevy nebo akce?

V současné době dostane klient při každé návštěvě razítko do kartičky poradny, kde má pátou návštěvu zdarma. Někdy je zapotřebí návštěvu opakovat, aby byly účinky léčby dostatečné. Je to velice důležité. Bohužel to nefunguje tak, že po jednom sezení všechny starosti náhle a nenávratně zmizí a všechno se samo vyřeší. Zásadní věcí je chtít něco sám se sebou udělat a nepřestávat věřit.

Je zde také možnost zakoupit dárkové poukazy, ať v určité hodnotě nebo na libovolný počet sezení.

Několik slov o výše zmíněných metodách …

Co je to REIKI?

Reiki je léčebný systém, při kterém se používají k léčení symboly a energie Reiki. Rozděluje se významově na dvě slova, „Rei“ a „Ki“. První slovo, tedy „Rei“ má mnoho významů, většinou je pojímáno jako „vesmírný“ či „životodárný“, dalo by se interpretovat také jako „vyšší vědění“ nebo „spirutální uvědomění“. Je to moudrost. Druhé slovo „Ki“ znamená energie nebo také „vitální síla“ či „životní energie“. Tato energie nám pomáhá především při čištění a harmonizaci v téměř jakékoliv podobě. Oživuje všechny živoucí bytosti. Pokud je naše životní energie malá, nebo je její tok omezen, jsme více náchylní k nemocem. Naopak je-li velká a proudí voně, je méně pravděpodobné, že onemocníme. „Ki“ tedy hraje velmi důležitou roli ve všem, co děláme. „Ki“ je stále přítomna kolem nás a může být usměrňována silou mysli. Takže Reiki se dá vlastně vnímat jako technika přenosu léčivé energie.

Co je to KINEZIOLOGIE?

Tato metoda se zaměřuje na identifikaci a odblokování negativních účinků minulých emocí na volbu v přítomnosti.
Cílem je ROVNOVÁHA – vyrovnanost mezi pozitivním a negativním uvědoměním, mezi minulostí a přítomností, mezi tělem, myslí, duchem. Jedná se především o harmonizaci P a L mozkové hemisféry, odstranění starých vzorců chování, která nám přinášejí v životě opakovaná trápení a těžkosti. A jak vyrovnanosti dosáhneme? Především nám kineziologie dokáže odstranit vzniklý stres na určitou událost, na základě níž nám pak vznikají různé bolesti, které si můžeme uchovávat a hýčkat spousty let bez zjevné příčiny a kladných výsledků klasické léčby. Dále pak zachováním integrity každého jednotlivce jakožto jediného, věrohodného zdroje informací o něm. Je třeba opětovné vybudování si uvědomění své vlastní autority, jímž si můžete zlepšit život.

Co je to SHAMBALLA?

Shamballa 1024, je léčebný systém, který je využíván na naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem Joelle. Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř skupin pro 256 symbolech. Během léčení pracuji tedy aktuálně s 1024 symboly, jelikož jsem zasvěcena až do stupně čtvrtého, tedy stupně mistrovského.

Shamballa je určena k léčení všech lidí, ať už vibrují v nejrůznějších energetických spektrech. Podstatou je, že člověk chce být léčen, proto se mu může dostat nejen léčení konkrétního problému, se kterým za mnou přijde, ale také léčení v podobě duchovního rozvoje. Duchovní rozvoj nám v důsledku přináší to, že dokážeme být jednoduše mnohem lépe „nad věcí“ neboli „nad problémem“. Lépe se nám pak snáší těžká životní období, kterými prochází snad každý z nás.

Těším se na setkání s Vámi

Andrea Kolářská

Tel.: 724641878

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
U Plovárny 1262/12, 40502 Děčín

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz