Dětská skupina Rákosníček

Celková kapacita 24 dětí/den

Jsme alternativní zařízení určené pro děti od 1 roku do 4 let. Máme dvě oddělení – U Žabiček a U Rybiček, s celkovou kapacitou 24 dětí/den.

Klidné a harmonické prostředí

Díky malému kolektivu a zvýšenému počtu vychovatelek v jednotlivých odděleních je možný individuální přístup a bližší komunikace.

Pondělí – pátek 6.30 – 18.00

Po celý kalendářní rok, je otevřeno i během letních měsíců / školních prázdnin. Umožňujeme jak individuální docházku dětí, tak i jejich každodenní pobyt.

TELEFON DO DS – omluvy, dotazy!!

+ 420  777 365 228


Kancelář

Vedoucí zařízení:

Zuzana Turčeková, DiS.

mob. 777 658 176

email: info@mcrakosnicek.cz

S čím se na nás můžete obracet:

 • přihlášení dítěte do školky
 • informace o školce
 • omluvy
 • ukončení docházky
 • změna docházky
 • připomínky a stížnosti
 • vyúčtování aj.

Schůzky jsou možné po předchozí domluvě!

O projektu

OPZ

Název projektu: Dětská skupina Rákosníček

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008443

Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 až 29. 2. 2020

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_73 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Děčín a jeho okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Děčíně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 24 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

O školce

Jsme alternativní zařízení určené pro děti od 1 do 4 let. Najdete nás V Děčíně 1, v prostorech 1.patra společnosti MO.real.s.r.o.  V Děčíně působíme od ledna 2008.

Máme dvě oddělení – U Žabiček a U Rybiček, s celkovou kapacitou 24 dětí/den. 

Díky malému kolektivu a zvýšenému počtu vychovatelek v jednotlivých odděleních je možný individuální  přístup a bližší komunikace. Snažíme se svým přístupem vytvořit dětem klidné a harmonické prostředí bez stresu, které pomůže k jejich uvolněnosti, navazování kontaktů s kamarády a dospělými. Umožňujeme jak individuální docházku dětí, tak i jejich každodenní pobyt.

Oddělení U Žabiček - jesle

Pro děti jeselského věku 12m - 26m

Třída je vhodně a bezpečně vybavena pro děti batolecího věku. Dětem jsou nabízeny aktivity, které napomáhají rozvoji smyslového i motorického vývoje. Děti se učí sebeobsluze a samostatnosti. Jsou individuálně a s přihlédnutím k jejich možnostem, zapojovány do vzdělávacích aktivit.

Každý den (v případě příznivého počasí) chodíme s dětmi do přilehlého parku, na procházky kolem řeky Labe, krmíme labutě a kachny u zámeckého rybníka nebo zůstáváme na našem hřišti.

Strava je přizpůsobena věku dětí a je možná i individuálné domluva s rodiči o vlastním stravováním. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

Starší a „šikovné“ děti se účastní výletů pořádáných Miniškolkou Rákosníček, návštěv dětských představení v městském divadle, knihovny a v zimních měsících do solno – jodové jeskyně.

 

Vychovatelky:

 • Martina Dufková
 • Veronika Hynková

Oddělení U Rybiček

Pro děti vě věku od 2 do 4 let

 

Třída je pro 10 – 15 dětí/den. Každý den (pokud nám umožní počasí) chodíme s dětmi ven do přilehlého parku, procházkou kolem řeky Labe nebo zůstáváme na vlastním hřišti. Pořádáme s dětmi výlety do blízkého okolí (ZOO Děčín, Rájské ostrovy, Zámek Děčín, Kvádrberk apod.).

Pravidelně navštěvujeme knihovnu, dětská divadelní představení pořádaná městským divadlem a v zimních měsících utužujeme své zdraví v solno-jodové jeskyně.

Stravu volíme pro děti pestrou s ohledem na skladbu potravin, pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

 

Vychovatelky:

 • Petra Homolková
 • Michaela Kořánová

Vzdělávací program

ROK S RÁKOSNÍČKEM

ZÁŘÍ POZNÁVÁME ŠKOLKU socializace, pravidla, hygiena, poznání školky
ŘÍJEN KAMARÁDI V RÁKOSNÍČKU pojmenování a poznání sama sebe a kamarádů, kde bydlím
LISTOPAD BARVY V RÁKOSNÍČKU poznávání podzimu
PROSINEC VÁNOCE S RÁKOSNÍČKEM tradice, dopis Ježíškovi
LEDEN ZIMNÍ RADOVÁNKY zimní sporty
ÚNOR PROBOUZENÍ ZVÍŘÁTEK vítání zvířat, poznávání, mláďata
BŘEZEN PROBOUZENÍ PŘÍRODY kytičky
DUBEN VELIKONOCE tradice, výzdoba, výrobky
KVĚTEN HURÁ JARO maminky mají svátek, mláďata, stromy
ČERVEN PRÁZDNINY co budeme dělat o prázdninách, skládání oblečení
ČERVENEC LETNÍ RADOVÁNKY sporty, co v létě
SRPEN CESTUJEME ZPÁTKY DO ŠKOLKY doprava, kde jsme byli na prázdninách

Všeobecný vzdělávací plán pro školní rok 2015/16 s názvem „Rok s Rákosníčkem“ kopíruje svým zaměřením průběh roku. Je členěn do dvanácti tematických celků a zaměřuje se na svátky a lidové tradice. Každá z tříd se při výběru činností pro určitý měsíc řídí tímto obecným vzdělávacím plánem, který si dále specifikuje a doplňuje s ohledem k věkové kategorii dětí. V průběhu celého roku dbáme na nácvik potřebných dovedností, zejména na hygienické návyky, sebeobsluhu dětí, dodržování společenských norem, dále zdokonalujeme jemnou i hrubou motoriku, poznání vlastního těla, orientaci ve světě lidí i zvířat, budujeme v dětech lásku k přírodě, rozvíjíme hudební, výtvarné i pohybové schopnosti. Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě jsme schopni nabídnout individuální přístup a pomoci každému dosáhnout nejvyšších možných úspěchů.

Režim dne

 • 06.30 – 8.00 Příchod dětí, volná hra
 • 8.00 – 8.30  Ranní cvičení
 • 8.30 – 9.00 Svačinka
 • 9.00 – 10.00  Naplánová činnost, práce na projektu
 • 10.00 – 11.20 Pobyt venky (při nepříznivém počasí náhradní aktivita ve školce)
 • 11.20 – 11.45 Oběd
 • 11.45 – 12.00 Odchod dětí s dopolední docházkou
 • 12.00 – 14.00 Příprava ložnice, odpočinek, poslech pohádky
 • 14.00  – 14.30 Svačinka
 • 14.30 – 17.45 Řízenná činnost, volná hra, odchod dětí domů

Přihlásit se

  * vyžadováno

  Jméno a příjmení dítěte *

  Datum narození *

  Bydliště *

  Jméno, příjmení zákonného zástupce *

  Telefon *

  Email *

  Docházka bude *

  Poznámky - zdravotní stav apod.

  Pravidla

  Těšíme se na vás!

  logo Rákosníček

  Rákosníček Děčín, z. s.

  Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
  Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
  Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

           

  Kontakty

  Rákosníček Děčín,z.s.
  Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

  +420 606 779 477
  info@mcrakosnicek.cz