Dětská skupina V Rákosí

Celková kapacita 12 dětí

Vhodné pro děti od 1 roku do 4 let

Klidné a harmonické prostředí

Celodenní provoz  6:30 – 16:30 hodin

Kontakt DS V Rákosí

Provaznická 1168/16, Děčín 1
kontakt + 420 777 485 181
info@mcrakosnicek.cz

VOLNÁ MÍSTA PRO VAŠE DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Aktuální informace a podrobnosti získáte na uvedených kontaktech:
mob. + 420 733 151 527 nebo +420 777 658 176

OPZ

Název projektu:                       Dětská skupina V Rákosí

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014179

Doba realizace projektu:      1. 1. 2020 až 30. 6. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Děčín a jeho okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Děčíně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Charakteristika DS

Dětská skupina je rodinného typu, s maximálním počtem 12 dětí s individuálním přístupem.

Dítě je rozvíjeno dle jeho vývojového a emocionálního stupně. Je kladen důraz na správné hygienické návyky a vedení dětí k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy.

Dětská skupina je umístěna v přízemí domu soukromého majitele. Ze vstupní haly se vchází do šatny, na ní navazuje pobytová místnost pro děti včetně výdejny jídla. Na pobytovou místnost navazují sociální zařízení pro děti a pro personál.

U domu je menší, oplocené, travnaté hřiště s pískovištěm a drobnými aktivitami pro děti. V blízkém okolí velký zámecký park a rybník, zámecké zahrady a cyklo stezka, které umožňují učitelkám chodit s dětmi na vycházky a podporovat jejich kladný vztah k přírodě.

DS V Rákosí

 

Pravidla v naší SKUPINĚ

 • Chováme se tiše
 • Chováme se k sobě tak, aby to nebolelo
 • Vzájemně se posloucháme a nerušíme se
 • Používáme prosím a děkuji
 • S věcmi zacházíme opatrně
 • Pomůcky vracíme zpět na své místo
 • Uklízíme po sobě

Příchody a odchody ze školky:

Do DS děti přicházejí od 6.30 do 8.00 hod. Pozdější příchod do DS je nutný hlásit předem.
Děti je nutné vyzvedávat max. 10 min. / 16.20 / před koncem provozní doby DS.

Přihlásit se

  * vyžadováno

  Jméno a příjmení dítěte *

  Datum narození *

  Bydliště *

  Jméno, příjmení zákonného zástupce *

  Telefon *

  Email *

  Nástup do MS od

  Poznámky - zdravotní stav apod.

  logo Rákosníček

  Rákosníček Děčín, z. s.

  Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
  Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
  Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

           

  Kontakty

  Rákosníček Děčín,z.s.
  Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

  +420 606 779 477
  info@mcrakosnicek.cz