Nadace ČEZ – projekt r. 2011

Projekt je zaměřen na otevření a provozování
MONTESSORI MINIŠKOLKY

Spuštěním projektu nabídneme rodičům alternativní řešení v péči o děti od 2 do 5 let věku s využitím výchovných metod montessori pedagogiky. V průběhu roku 2011 budeme postupně integrovat 1 -2 děti/den do tohoto zařízení s osobním asistentem. Naše vychovatelky připraví dětem prostředí, které je bude podněcovat k samostatnosti, sebevědomí a radosti z učení pro sebe. Režim dětí bude obdobný jako v ostatních MŠ v rozmezí od 6.30 – 16.30 hod.

Montessori pedagogika učí:

  1. všemi smysly
  2. vlastním tempem a způsobem
  3. spontánně od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému
  4. poznávat svět s jeho přírodními zákonitostmi
  5. přemýšlet v souvislostech
  6. samostatnosti, nezávislosti, vnitřní pevnosti, svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí:

  1. osobnost dítěte
  2. tvořivost dítěte
  3. úctu k sobě, druhým i okolnímu světu

 

Nově zrenovované prostory nabídnou v budoucnu i víkendové  pracovny pro rodiče s dětmi, kde se bude montessori metoda předávat formou workshopu i mezi rodiče.

Finanční prostředky budou rozděleny na zakoupení speciálních montessori pomůcek a na vybavení venkovního hřiště zahradními prvky.

Vybrané pomůcky a zahradní prvky můžete vidět níže ve fotogalerii.

Slavnostní předání proběhlo  14.9. v 10:00 hod.  

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz