Aktuality

Dne 19. 7. 2023 jsme pořádali celodenní akci pro děti – Cesta malého dobrodruha. Vydali jsme se na Děčínský zámek a do jeho zahrad, abychom objevili skryté tajemství. Všechny děti úkol úspěšně splnily a za to na ně v závěru cesty čekala malá odměna.

V letních měsících nás čekají tyto akce:

Dne 21. 06. 2023 proběhla v prostorách centra akce pro pěstounské rodiny – Rozloučení se školním rokem. Setkání proběhlo v přátelském duchu. Pěstouni si popovídali nad šálkem kávy, zatímco děti si pohrály na herně a občerstvily se zmrzlinou. S velkým úspěchem jak u dětí, tak u dospělých se setkalo dočasné tetování.

Rákosníček Děčín, z.s. v letošním roce 2023 získal podporu v projektu Služba provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby

Tento projekt je zaměřen na osoby pečující, kterým byly svěřeny děti do péče, ale nemají nárok na podporu a služby jako osoby pečující s dítětem v pěstounské péči a poručenství. Cílem projektu je individuální práce s výše uvedenými osobami, které jsou v agendě OSPOD. Projekt nabízí několik hlavních oblastí přímé práce s rodinou a jejich aktuálními potřebami,  kontakty s biologickou rodinou, edukační část s nabídkou vzdělávacích seminářů a odbornou podporu a terapeutickou pomoc.

Aktivity projektu Služba provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz