Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů je:
Rákosníček Děčín, z. s., IČ: 285 59 738, se sídlem Severní 1495/4, Děčín 6, 405 02 (dále jen
Rákosníček)
Zápis v rejstříku: ………. DOPLNIT

Rákosníček zpracovává osobní údaje klienta jako zájemce o doprovázení na základě jeho
souhlasu, který podepsal v písemné podobě na formuláři určeném pro Centrum pro pěstounské
rodiny v souladu a v mezích zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění a také s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Rákosníček může zpracovávat a shromažďovat osobní údaje klienta pouze:

  • pro účely plnění práv a povinností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně –
    právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – bezsouhlasové zpracování
  • pro specifické účely, pro které klient Rákosníčku poskytl své osobní údaje, které jsou
    uvedeny ve zvláštním samostatném formuláři, který klient podepsal a jehož kopii obdržel

Rozsah zpracovávaných informací:

a) osobní údaje klienta a ostatních členů domácnosti – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum
narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa
b) citlivé údaje – jedná se o individuální informace, které vychází z konkrétní práce s rodinou v
rozsahu potřebném k plnění zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se například o údaje
ekonomické, sociokulturní, zdravotní apod.

Způsob zpracování:

Osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a archivovány elektronicky a v
papírové podobě, vždy v osobní složce každého klienta. Přístup k elektronickým datům je
chráněn proti neoprávněnému přístupu systémem hesel a přístup ke složkám v písemné
podobě je chráněn zamezením přístupu nepovolaných osob do prostor Centra pro pěstounské
rodiny.

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz