Připomínky, návrhy, stížnosti

1) Domníváte se, že došlo k porušení Vašich práv, či zájmů?

Postup pro podávání stížnosti

  • Právo na využití služby
  • Právo se svobodně rozhodnout
  • Právo na vyjádření svého názoru a jeho respektování
  • Právo na přístup k informacím
  • Právo na plnohodnotný život a kvalitní péči
  • Právo na rozvíjení identity
  • Právo na ochranu osobních údajů
  • Právo na kontakt s biologickými rodiči, přípravu na kontakt

 

2) Podejte nám stížnost na toto chování – osobám pověřeným na adresu naší provozovny (Provaznická 1168, 405 02 Děčín 1, nebo vhozením do anonynmní schránky.

26.Formulář pro podávání stížností
28.Formulář pro písemné podání podnětu (připomínky, návrhu)

Postup pro podávání stížnosti3) Naši statutární zástupci vyřídí Vaši stížnost ve lhůtě 30ti-dnů od podání, v ojedinělých případech až ve lhůtě 60ti-dnů. Poté Vám předáme či zašleme vyjádření.

Postup pro podávání stížnosti

4) Jestliže nebudete s vyjádřením spokojeni, můžete opětovně podat stížnost. Jestliže ani při druhém vyjádření Vám nebude způsob řešení vyhovovat, můžete se obrátit na tyto instituce.

Postup pro podávání stížnosti* Bližší informace k podávání stížností naleznete ve standardu č. 14 – Podávání a vyřizování stížností, který je dostupný v provozovně osoby pověřené.

Důležité kontakty (podávání stížností):

Lucie Hašková
statutární zástupce organizace (předseda)
tel.: 606 779 477
e-mail: info@mcrakosnicek.cz
adresa: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168, 405 02 Děčín I

Zuzana Turčeková, Dis.
statutární zástupce organizace (místopředseda)
tel.: 777 658 176
e-mail: turcekova@mcrakosnicek.cz
adresa: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168, 405 02 Děčín I

Lenka Vožehová
sociální/klíčový pracovník
tel.: 608 959 146
e-mail: pestouni2@mcrakosnicek.cz
adresa: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168, 405 02 Děčín I

Bc. Kateřina Stibalová
sociální/klíčový pracovník
tel.: 773 775 805
e-mail: pestouni@mcrakosnicek.cz
adresa: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168, 405 02 Děčín I

Bc. Veronika Vlčková
sociální/klíčový pracovník
tel.: 771 258 906
e-mail: pestouni3@mcrakosnicek.cz
adresa: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168, 405 02 Děčín I

Bc. Jindřiška Hrbáčková
sociální/klíčový pracovník
tel.: 771 286 993
e-mail: pestouni4@mcrakosnicek.cz
adresa: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168, 405 02 Děčín I

 

 

 

 

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz