Projekt – provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby

Rákosníček Děčín, z.s. získal v tomto roce podporu v projektu Služba provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby

Projekt je zaměřen na osoby pečující, kterým byly svěřeny děti do péče, ale nemají nárok na podporu a služby jako osoby pečující s dítětem v pěstounské péči a poručenství. Cílem projektu je individuální práce s uvedenými osobami, které jsou v agendě OSPOD. Projekt nabízí několik hlavních oblastí přímé práce s rodinou a jejich aktuálními potřebami,  kontakty s biologickou rodinou, edukační část s nabídkou vzdělávacích seminářů a odbornou podporu a terapeutickou pomoc.

 

 

Aktivity projektu Služba provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROK 2024 – CIZÍ PÉČE ZDE.

 


Rákosníček Děčín, z.s. v minulém roce 2023 získal podporu v projektu Služba provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity projektu Služba provázení osob s dítětem svěřeným do péče jiné osoby jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

 

 

logo Rákosníček

Rákosníček Děčín, z. s.

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlídání dětí dlouhodobé i krátkodobé.
Pořádání kulturních akcí, seminářů a přednášek.

         

Kontakty

Rákosníček Děčín,z.s.
Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1

+420 606 779 477
info@mcrakosnicek.cz